Terug

Algemene informatie

Algemene informatie

Het Calamiteitenhospitaal heeft gegarandeerde, kortdurende medische capaciteit voor de opvang van militaire en civiele slachtoffers bij ongevallen en rampen. Het is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De combinatie van een groot academisch ziekenhuis (UMC Utrecht), het Centraal Militair hospitaal (CMH), een traumacentrum en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) biedt de benodigde infrastructuur en expertise. De voorbereiding op rampen en grootschalige opvang is hier dagelijkse routine.

Historie uitklapper, klik om te openen

Het Ministerie van Defensie heeft bij de nieuwbouw van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) een noodhospitaal gerealiseerd binnen het toenmalige AZU-gebouw, thans het UMC Utrecht. Het militaire noodhospitaal, tegenwoordig Calamiteitenhospitaal genoemd, moest voorzien in de infrastructuur benodigd voor de opvang van grotere aantallen militaire slachtoffers. In de afgelopen jaren is daarnaast een toenemende vraag ontstaan om de ruimte in enigerlei vorm beschikbaar te stellen ten behoeve van de civiele rampenorganisatie. Reeds bij de bouw werd bepaald dat de afdeling Intensive Care 1/Klinische Toxicologie van het UMC Utrecht tezamen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM als operationele eenheden in het hospitaal zouden worden gevestigd.

Bij het uitbreken van de Golfoorlog in 1990 is het Calamiteitenhospitaal versneld operationeel geworden. In deze en verdere ontwikkelingen van het Calamiteitenhospitaal hebben zowel het CMH als het UMC Utrecht en het NVIC een belangrijke rol gespeeld. Sindsdien heeft deze samenwerking het mogelijk gemaakt snel en adequaat groepen personen op te nemen voor observatie en behandeling in het Calamiteitenhospitaal.

Doelstelling en missie uitklapper, klik om te openen

“Het Calamiteitenhospitaal is een voorziening voor gegarandeerde medische en daaraan gerelateerde kortdurende opvangcapaciteit bij ongevallen en rampen voor groepen (N > 5) van militaire en burgerslachtoffers, die de reguliere opvangcapaciteit van ziekenhuizen in kwalitatief of kwantitatief opzicht te boven gaan. Het bereidt zich voor op activering onder diverse scenario's.”

Het Calamiteitenhospitaal is inzetbaar bij de volgende vijf scenario's:

  • situaties van oorlog en oorlogsdreiging, crisis of conflictbeheersing, waarbij grote aantallen militaire slachtoffers moeten worden opgevangen;
  • situaties van ongevallen in het buitenland, waarbij te repatriëren groepen Nederlandse ingezetenen (militair en/of burger) betrokken zijn;
  • situaties van specifieke calamiteiten, aanslagen of grote ongevallen in Nederland, die de reguliere opvangcapaciteit te boven gaan;
  • situaties waarin de Nederlandse overheid hulp aanbiedt bij de medische opvang van buitenlandse slachtoffers van ongevallen in het buitenland.
  • opname van een beperkt aantal patiënten met een bijzondere infectieziekte.

Organisatievorm uitklapper, klik om te openen

Het Calamiteitenhospitaal is een organisatie met een eigen Raad van Bestuur, die wordt gevormd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de commandant van het CMH. Het dagelijks bestuur is in handen van een managementteam bestaande uit leden van beide organisaties. 

Infrastructuur uitklapper, klik om te openen

Het Calamiteitenhospitaal (8000m2) bestaat dan uit een intensive care afdeling (18 bedden), een medium/low care afdeling (50 bedden), twee low care afdelingen, vier isolatieboxen, drie operatiekamers met recovery, een röntgenafdeling en een triage- en behandelruimte (10 bedden). 

Rampenopvangplan uitklapper, klik om te openen

Het Rampenopvangplan beschrijft de procedures voor de opvang van 100 patiënten na een opstarttijd van 30 minuten. (Onder bijzondere omstandigheden uit te breiden naar 300) Ook de opvang en begeleiding van familie en pers verloopt middels de procedures vermeld in het Rampenopvangplan. 

Personeel uitklapper, klik om te openen

Voor het snel beschikbaar hebben van personeel wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd personeelswaarschuwingssysteem. Hiermee wordt het personeel gewaarschuwd en middels een internetverbinding heeft de leiding van het Calamiteitenhospitaal continue een overzicht over het aantal personeelsleden dat beschikbaar is.

In het UMC Utrecht zijn verpleegkundigen en artsen werkzaam die binnen het Calamiteitenhospitaal een leidinggevende functie hebben. Daarnaast bevindt zich een beperkte vaste staf van full-timers en parttimers.

Infectieziekten uitklapper, klik om te openen

De organisatie van het Calamiteitenhospitaal is traditioneel gericht op de opvang van slachtoffers van vormen van fysiek geweld. Opvangmogelijkheden voor slachtoffers van calamiteiten van nucleaire, chemische of biologische impact zijn er in Nederland niet of nauwelijks. Hiervoor is specifieke expertise benodigd die voor een belangrijk deel in het Calamiteitenhospitaal aanwezig is door onder andere de samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De infrastructuur van het Calamiteitenhospitaal, door middel van bijvoorbeeld. een eigen luchtbehandeling met speciale filters, is geschikt om een beperkt aantal patiënten onder quarantaine omstandigheden te verzorgen. Hierdoor is centrale opvang van groepen patiënten met bepaalde infectieziekten als pokken en SARS mogelijk.

Contact uitklapper, klik om te openen

Calamiteitenhospitaal

Heidelberglaan 100
Huispostnummer B.00.118
3584 CX Utrecht
T. 088 75 582 28
F. 030 25 420 34
calamiteitenhospitaal@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet